Meme Küçültme, Dikleştirme

Memenin büyüklüğü memenim gelişimine, aşırı kilo alımlarına veya gebeliğe bağlı olarak oluşabilir. Belli bir büyüklüğün üzerinde olan memelerin küçültülmesi sadece estetik bir gereklilik değildir. Sağlık açısından da çok zararlı olabilir. Bu kişilerde boyun ve sırt ağrısı, duruş bozuklukları, memelerin altında ıslaklık ve yaralar oluşabilir. Bu durumlar da çok rahatsız edicidir. Meme küçültme operasyonu yapılmadan önce hastalar memede var olabilecek kitleler, enfeksiyon vb durumlar için kontrol edilmelidir. Kişinin meme büyümesi durmuş olmalıdır. Operasyonda çıkarılan parçalar mutlaka patolojiye gönderilmelidir.

Meme küçültme operasyonu genel anestezi altında yapılır. Operasyonda amaç hem meme başını olması gereken yere taşımak hem de memenin fazla dokularını yani cilt, yağ ve meme dokusunu alarak şekillendirmektir.  Operasyon 2-4 saat sürer. Genelde dren takılır. Operasyon sonrası hasta en az bir gece hastanede kalır.

Eğer hastanın meme büyüklüğü yok, sadece sarkma şikayeti varsa bu durumda meme dikleştirme operasyonu yapılır. Minimal sarkmalar protez uygulaması ile düzeltilebilir. Daha fazla sarkmalarda mutlaka meme başının doğru yere getirilmesi ve sarkmış bölgenin düzeltilmesi gerekmektedir. Hastanın operasyondaki durumuna göre dren takılabilir. Genel anestezi altında yapılır. Hasta bir gece hastanede kalır.

Bu operasyonlardan sonra hastalar genelde bir hafta sonra normal hayatlarına dönebilirler. Fakat 2-3 hafta kadar kol hareketlerine dikkat etmelidirler. Özellikle büyük memelerde ve cilt elastikiyeti kötü olan hastalarda sarkma tekrarlayabilir.

+90 532 730 80 08